Trang chuThuc donLien heLien ket
   
 

Nhà Hàng Đệ Nhất

The First restaurant

 

Địa chỉ 1: 12 Tràng Thi, Hà Nội

         Tel : 84.04.38240060 

         Fax: 84.04.38240835

 

Địa chỉ 2: Thien Son Plaza, 89 Lê Đức Thọ, HN

         Tel : 84.04.37951705

         Fax: 84.04.37951706

website: www.denhat.com.vn

 

Sơ đồ chỉ dẫn

 

 

Số người truy cập

Liên kết

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH THIÊN SƠN

Nhà Hàng Đệ Nhất - 12 Tràng Thi, Hà Nội - Tel: 04.38240060 - Fax: 04.38240835

Đệ Nhất Thien Son Plaza - 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Ðình, Hà Nội - Tel: 04.37951705 - Fax: 04.3.7951706